Sabbattini

SABBATTINI
PRESENTEERT DE OPLEIDINGEN ASSISTENT-PODIUMTECHNICUS EN ASSISTENT-PRODUCTIE


SABBATTINI IS EEN TEWERKSTELLINGSINITIATIEF VAN DE VDAB, HET SOCIAAL FONDS PODIUMKUNSTEN EN DESINGEL.

deSingel biedt jaarlijks plaats en logistieke ondersteuning aan twee opleidingen die kaderen in het ‘Sabbattiniproject’, een tewerkstellingsinitiatief voor de culturele sector genoemd naar Nicola Sabbattini (˚1574, Italië), een van de grondleggers van de hedendaagse theatermechanica. Tijdens de Sabbattini-opleiding verwerven werkzoekenden een basiskennis via theoretische en praktische modules alsook via stages in de podiumkunstensector.

De opleiding ‘assistent-podiumtechnicus’ leidt jaarlijks vijftien deelnemers op en is ondertussen aan haar vijftiende editie toe. De opleiding ‘assistent productie’, goed voor vijftien deelnemers, organiseerden we voor het eerst in 2006.

De VDAB en het Sociaal Fonds Podiumkunsten betoelagen deze opleidingen.

Sabbattini home picture
INLEIDING
Het Sabbattini project is ontstaan uit de dringende noodzaak om de permanente vraag naar goed opgeleide technici op de arbeidsmarkt enerzijds, en het aanbod van gemotiveerde, maar niet opgeleide arbeidskrachten anderzijds, op elkaar af te stemmen. Na zeven succesvolle jaren wordt de opleiding nu reeds voor een achtste maal herhaald.

De snelle evolutie die de podiumkunsten, vooral op technisch vlak, de afgelopen jaren doormaken, heeft tot gevolg dat de traditionele instroom in het beroep onmogelijk wordt. Waar dit beroep vroeger op een ambachtelijke wijze werd aangeleerd in een, soms letterlijke, vader op zoon relatie, is er nu behoefte aan een meer bedrijfsmatige aanpak. Dit alles uiteraard met respect voor de eigenheid van het beroep. In navolging van de technische opleiding is er ook een opleiding assistent - productie. Uit onze ervaring bleek immers dat er behoefte is aan goed opgeleide productiemedewerkers. We mikken hiermee vooral op kandidaten die een artistiekeinteresse hebben en deze willen inzetten bij de organisatie en de logistiek van het publieksgebeuren.

Binnen de Sabbattini opleidingen trachten we gemotiveerde kandidaten zo goed mogelijk te begeleiden in hun zoektocht binnen de sector, we trachten hen voldoende technische en productionele bagage mee te geven als ook een brede kijk op het podiumgebeuren.
WIE IS SABBATTINI ?
Wie is Sabbattini ? Nicola Sabbattini werd geboren rond 1574 in Italië en was o.a. Chef Machinist in een periode waarin een grote omwenteling in vormgeving en theaterbouw plaatshad. Hij mag beschouwd worden als een van de grondleggers van de hedendaagse theatermechanica en pionier van het ‘théâtre à l'italiène’ op technisch en scènografisch vlak.

Hij schreef het oudst bekende standaardwerk over theatertechniek "Pratica di fabricar scene e macchine ne'teatri" (Praktijk voor het bouwen van scènes en theatermachines). Het feit dat dit boek nog steeds wordt uitgegeven, bewijst zijn belang voor de podiumkunsten.

We noemden het project naar hem, omdat hij belichaamt wat de essentiële kenmerken zijn van een goed assistent-technicus, namelijk technische creativiteit, motivatie en ten dienste van de productie staan.

 

SABBATTINI op YouTube
 
Sabbattini opleidingen in beeld

▶ Voorstelling eindproject Sabbattini 2012 - YouTube

▶ Sabbattini - Net Werk (2006) - YouTube

▶ Sabbattini / Obscene - YouTube

▶ Voorstelling eindwerk Sabbattini, De Singel Antwerpen - YouTube

▶ Sabbattini (2004) - YouTube

 

 

VOLG ONS OP FACEBOOK
   
 
 
© 2011 Sabbattini                    Inloggen